Не позволявайте работодателя ви да ви регистрира като еднолична фирма!


 

Все повече чуждестранни работници биват лъгани, притиснати или се изкушават да се регистрират като самостоятелна лична фирма. По този начин работодателя иска да заобиколи валидният минимален стандарт  гарантиран чрез действуващите договори.. Да имате собствена фирма може би звучи примамливо, но това е опасен капан. Като самостоятелна еднолична фирма сте задължен да плащате ДДС, а работодателят ви няма задълженията към вас които иначе би имал. Това означава че нямате осигуровки ако се нараните по време на работа, че може да носите отговорност за повреда на материал и  съоръжения и че нямате право на ваканционна заплата («ваканционни пари»), на допълнително възнаграждение, и заплащане при болест както работослужителите имат. Ще получите болничен със заплащане чак след 16 дни, при това 65% от дохода вместо 100%. На кратко: вашата ситуация е много по-несигурна и «свободата» на това да имате самостоятелна еднолична фирма вероятно ще има обратен ефект.