Не бъдете сами!


 

Солидарност

Като строителен работник ще имате слаба позиция ако сте сам. Само заедно можем да подсигурим сигурни работни места, и прилични условия на заплащане и труд. Основната идея на синдиката е да си помагаме взаимно, и че тези с най-здрави рамене ще носят част от товара на другите. Един ден може вие да се нуждаете от помощ.

 

 

Правно-юридическа помощ

Когато човек работи в чужбина е в особено уязвима позиция. Законодателството дава на хитри шефове, които искат да измамят своите служители, дупки за промъкване и тогава човек е безпомощен сам. Като член на синдикат имате право на правно-юридическа помощ и ние имаме достъп до най-добрите адвокати когато вие имате нужда от помощ и съвет от трудово правен характер.

 

 

Застраховка   

Като член на синдиката вие имате различни застраховки. Всички те са валидни при вашето пребиваване в Норвегия. Основната застраховка която дава икономическа първа помощ при смърт и застраховката при инцидент в свободното време е валидна в целия свят, както в свободното време така и по време на работа. Застраховка на имуществото покрива кражба, увреждане при пожар и подобни, на предмети които имате в Норвегия. Влезте във връзка с нас за повече информация.

 

 

Един независим синдикат

Съюзът на строителните работници в Осло е съюз който се управлява от контингента който се плаща от членовете му. Ние сме независими от норвежките власти, а ние които работим в самия съюз сме работили като строителни работници. Затова имаме много познания в този сектор. Ние сме част от Fellesforbundet, който е най-голямият синдикат в часната сфера в Норвегия с около 160.000 членове, и сме част от LO- най-голямата групировка от синдикати. Това ни дава сила и норвежките работодатели ни слушат когато ние говорим.

 

Ако голяма част от вас се организирате във фирма, вие също можете да изисквате колективен договор. Това е договор който ви дава по-добри условия на заплащане и труд, от това което закона изисква и което е нормалното в новежките фирми.

В последните години също и фирми основно със чуждестранни служители практикуват това, между които и Adecco.

 

Колективният договор е валиден както за организираните служители в една фирма, така и за не организираните. Това е така за да се избегне конкуренция между служителите, така че работодателя не би си избирал неорганизираните работници. Въпреки това в една фирма не е възможно да има сключен колективният договор без да има организирани служители. С други думи вие, чрез вашето членство, подсигурявате по-добри условия на заплащане и труд. Добре дошли като член!