Минимална работна заплата

Когато вие работите на строителен обект в Норвегия имате право на следната минимална работна заплата (преди данъци):

     

  • Квалифициран работник: 197,90 норв.кр.
  • Не квалифициран работник с най-малко едногодишен опит: 185,80 норв.кр.
  • Не квалифициран работник без опит: 177,80 норв.кр.
  • Работници под 18г: 119,30 норв.кр.

 

Обикновено работната заплата е по-висока от това ниво. Средно статистическата работна заплата на строителните работници беше 200 норв.кр за 2011г., като строителните работници в централни райони на страната често получават около 220-250 норв.кр. на час. Вие също така имате право на заплата по време на отпуска (така наречените «ваканционни пари»). Тази ваканционна заплата («ваканционни пари») отговаря на 10,2 % от месечното ви възнаграждение, и във всяка месечна писмена спесификация на заплатата ви трябва да има информация за сумата ваканционна заплата («ваканционни пари») с която разполагате. Ваканционната заплата («ваканционни пари») се изплащат веднъж в годината (обикновено през месец юли). И ваканционната заплата и заплата която ви се дължи се изплаща когато вие прекратявате работните си  отношения с вашият работодател.