Извънреден труд и разходи във връзка с пътувания


За работа повече от 9ч. на ден и повече от 40ч. на седмица имате право на 50% допълнително възнаграждение. За извършена работа между 21 и 6 часà и за работа в неделя и на официални празници имате право на 100% допълнително възнаграждение. Имате също право да бъдат покрити вашите разходи за пътуване и нощувка, ако имате ангажимент където е необходимо преспиване. Също така е задължение на работодателя да подсигури работни дрехи, оборудване свързано със сигурността и подредени стаи за храна, преобличане и хигиена.

 

Важно е да знаете че в Норвегия правилата за работно време са строги. Ако вие работите прекалено много, това може да създаде проблеми когато властите ще преценяват подновяването на трудовото разрешително. Влезте във връзка с нас за информация за валидните правила.