Данъци


Бихме искали да обърнем внимание на това че системата на заплащане на данъци в Норвегия е различна от тази във вашата страна. В Норвегия работодателя е длъжен да оттържи данъците от вашата заплата и да прехвърли тази сума на данъчните служби. Ако работодателят не направи това, искането може да бъде отправено към вас като работослужител. Затова е много важно да получавате писмена спесификация на заплатата ви, която вие да запазвате като документация че вашите данъци се плащат. Норвежките данъчни служби сътрудничат с други държави при събирането на данъци така че не би ви помогнал факта че се прибирате в къщи и няма да се връщате в Норвегия. Ще получите сметката за неплатен данък на вашият език от съответния данъчен офис.

 

 

Важни неща за които трябва сами да се погрижите:

Най-важното, за което можете да се погрижите сами е да имате писмен трудов договор, да получавате спесификация на заплатата ви и да имате копие на удостоверено работно време (работни часове) – евентуално друг документ който показва колко часа сте работили, кога и къде.